Neorganiniai neorganinių rūgščių

- Nov 28, 2016 -

Junginių, klasės gali jonizuoti gaminti h vandeninis bendra, palyginti su pagrindu. Vandeninis vandenilio chlorido rūgšties, sieros rūgšties, azoto rūgšties, kai Jonizuotas, anijoninės (rūgštis) yra ne tas pats, bet gautas katijonų (h) yra tas pats, kad jie yra bendro vietą gamtoje, pvz., grietinės; tirpinti daugelį metalų gali parausti mėlyna lakmuso ir t. t. Druskos rūgšties siaurąja prasme: jonizacijos vandeninis katijoninių vandenilio jonų yra visų junginių (pvz., sieros rūgštis). Dažniausiai tokios medžiagos tirpsta vandenyje, nedaug, pvz., silikatas, netirpsta vandenyje. Vandeniniai tirpalai rūgštys paprastai galima laidus dalis rūgšties ištirpinama vandenyje yra molekulių, ne laidus; dalis rūgšties disociacijos vandenyje teigiamų ir neigiamų jonų, laidi.

Pora:Neorganiniai vardų suteikimo konvenciją Kitas:Neorganinių oksidų